Türkiye ile Azerbaycan arasında imzalanan milletlerarası anlaşma Resmi Gazete’de yayımlandı

Bakü’de 22 Aralık 2021 tarihinde imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Madencilik Alanında İşbirliği Anlaşması”nın onaylanması hakkında karar Resmi Gazete’de yer aldı.

Buna göre, Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Azerbaycan Cumhuriyeti Ekoloji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı arasında yapılan anlaşma ile maden arama, araştırma ve üretiminde yapılan çalışmaların şeffaflığının ve güvenilirliğinin artırılması, maden yataklarının verimli kullanımı ve korunmasına yönelik uygulamalar incelenecek. Maden kaynaklarının aranması, jeolojik araştırmalar ve eğitim programları yoluyla bilgi ve deneyim paylaşımı yapılacak.

Madencilik sektörünün gelişimine ilişkin bilimsel ve endüstriyel istatistikler dahil olmak üzere teknik, teknolojik, bilimsel ve mevzuatsal bilgi alışverişi sağlanacak. Maden arama faaliyetleri sonucunda ortaya çıkarılan cevher özelliklerinin ve miktarının uluslararası kabul görecek bir standarda göre belirlenmesine yönelik çalışmalar uygulanacak.

Taraflar arasında madencilik uzmanlarına yönelik eğitim düzenlenerek, uzman değişimi yoluyla deneyimler paylaşılacak. Ara-uç ürün tesis teknolojisinin geliştirilmesine yönelik işbirliği tesis edilerek, imzalanacak bir üretim paylaşım anlaşması kapsamında metalik madenlere ilişkin ortak çalışmalar yürütülecek. Ayrıca taraflar, anlaşmanın uygulanması amacıyla bir “Madencilik Çalışma Grubu” oluşturmalarına ve her iki ülkede madencilik alanında faaliyet gösterecek ortak girişimler ve/veya özel şirketleri aracılığıyla birlikte çalışacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx