Sağlık Bakanlığı bütçe giderleri tablosunda, şirketlere ödenen aşı bedelleri ile müteahhitlik şirketlerine ödenen şehir hastanelerinin kira ve hizmet bedelleri artık gösterilmiyor. Yurttaş can derdine düşmüşken AKP iktidarı ise salgını ranta dönüştürme çabası içinde. Dr. Ergün DEMİR – Dr. Güray KILIÇ Sağlık Bakanlığı Strateji Başkanlığı, 2020’nin dönem sonu ile bu yılın ocak, şubat ve mart dönemi