Sayıştay’ın 2019 yılı Esenler Belediyesi denetim raporunda, belediyenin Özel Kalem Müdürü olarak açıktan atanan kişilerden bazılarının diğer memuriyet kadrolarına sınavsız atandığı ve bu şekilde özel kalem müdürlüğü kadrosunun memuriyete sınavsız girişin bir yolu olarak kullanıldığı vurgulandı. İçişleri Bakanlığı’nın 2009’da yayınlanan genelgesi ile yapılan düzenlemelere atıf yapılarak “Özel kalem müdürlüğü kadrolarına yapılacak açıktan atamaların bakanlık izni