Son dakika: Yapılandırmanın detayları belli oldu! Yeniden düzenlendi!

Son dakika: Yapılandırmanın detayları belli oldu! Yeniden düzenlendi!

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın, “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7256 sayılı Kanun Genel Tebliği” Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, alacakların yapılandırmadan yararlandırılması için 31 Ağustos 2020 tarihi ve öncesi döneme ait ve kanunun yayım tarihi olan 17 Kasım itibariyle kesinleşmiş olması gerekiyor.

Son dakika: Yapılandırmanın detayları belli oldu! Yeniden düzenlendi!

Kanun kapsamına giren borçlarını yapılandırarak ödemek isteyen borçlular, 31 Aralık 2020’ye kadar borçlu bulundukları tahsil dairelerine yazılı olarak başvuracak. Bakanlığa bağlı vergi dairelerine olan borçları için kanun hükümlerinden yararlanmak isteyenler, vergi dairesine doğrudan başvurunun yanı sıra, Gelir İdaresi Başkanlığı internet adresi ya da e-devlet üzerinden başvuruda bulunabilecek.

Son dakika: Yapılandırmanın detayları belli oldu! Yeniden düzenlendi!

Yapılandırmadan yararlanmak isteyen borçluların, takip ve tahsilat işlemlerinden dolayı açtıkları davalardan vazgeçmesi gerekecek.

Son dakika: Yapılandırmanın detayları belli oldu! Yeniden düzenlendi!

Yapılandırmada, Yİ-ÜFE aylık değişim oranları kullanılarak hesaplanacak Yİ-ÜFE tutarının alacak asılları ile ödenmesi kuralı uygulanacak. Yapılandırılan borçların ilk taksit ödeme süresi içerisinde tamamen ya da ikişer aylık dönemler halinde azami 18 eşit taksitte ödenmesi mümkün olurken, ilk taksit ödeme süresi 1 Şubat 2021 tarihi mesai saati bitiminde sona erecek.

Son dakika: Yapılandırmanın detayları belli oldu! Yeniden düzenlendi!

Ödemeler 6, 9 ve 12 eşit taksitte yapılabilecek. Borçluların, ilk taksit ödeme süresi içinde peşin ödeme yapması durumunda, hesaplanacak tutara katsayı uygulanmayacak, fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarların yüzde 90’ının tahsilinden vazgeçilecek.

Son dakika: Yapılandırmanın detayları belli oldu! Yeniden düzenlendi!

İdari para cezalarında ise, bu alacaktan ayrıca yüzde 25 indirim yapılacak. Yapılandırma sonucu ödenecek alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret olması halinde, Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutardan yüzde 50 indirim gerçekleştirilecek.

Son dakika: Yapılandırmanın detayları belli oldu! Yeniden düzenlendi!

100 TL altına silme 
Vadesi 31 Aralık 2014’ten önce olan her bir alacak türü ve dönemi itibarıyla aslı 100 lirayı aşmayan ve aslı ödenmiş fer’i alacaklardan tutarı 200 lirayı aşmayan alacakların tahsilinden vazgeçilecek.

Son dakika: Yapılandırmanın detayları belli oldu! Yeniden düzenlendi!

Kesinleşmiş alacakların süresinde tamamen ödenmesi şartıyla gümrük vergilerine bağlı faiz, gecikme faizi,  gecikme zammı ve idari para cezalarının bir kısmının tahsilinden vazgeçilecek. Yapılandırılan gümrük vergileri 6, 9, 12 veya 18 taksitle ödenebilecek.

Son dakika: Yapılandırmanın detayları belli oldu! Yeniden düzenlendi!

Spor kulüplerine 36 taksit imkânı 
İl özel idareleri ve bunlara bağlı kuruluşlar ile Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu ve spor kulüpleri, yapılandırılan alacak tutarlarını ikişer aylık dönemler halinde azami 36 eşit taksitte ödeyebilecek.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

mecidiyeköy escort İstanbul escort beylikdüzü escort avcılar escort esenyurt escort beylikdüzü escort avcılar escort ataşehir escort ankara escort bayan