Denge ve Denetleme Ağı: Kurullar sermaye ve medyanın partizanca el değiştirmesinin aracı oldu

Denge ve Denetleme Ağı (DDA), sermaye piyasası, radyo televizyon, piyasa rekabetinin sağlanması alanlarında faaliyet gösteren, kamu tüzel kişiliği niteliğindeki “düzenleyici ve denetleyici kurul/kurumları” mercek altına aldığı raporunu açıkladı.

1990’lardan itibaren oluşturulan bu kurulların, 2000’li yıllardan itibaren bağımsızlıklarının azaldığı ve yürütmenin/siyasi iktidarın etkisi altına girdiği belirtilen raporda, “Çeşitli siyaset bilimciler düzenleyici ve denetleyici kurumlardaki bu bağımsızlık kaybının Türkiye’deki demokratik geriye gidiş/otoriterleşme dinamiklerinde temel etken olduğunu vurgulamaktadırlar” görüşüne yer verildi.

Sivil toplum örgülerini bünyesinde toplayan DDA, yürütmenin Türkiye’deki düzenleyici ve denetleyici kurumlar üzerindeki etkisi ve bağımsızlığını kaybetmesinin Türkiye siyasetine etkisini içeren rapor hazırladı.

“Denge ve denetleme sisteminin birçok temel bileşenine doğrudan ya da dolaylı etkileri” nedeniyle, çalışmanın ağırlık noktasını Kamu İhale Kurumu (KİK), Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) ve Radyo Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) oluşturduğu vurgulandı.

Raporda, bağımsızlığını yitiren bu kurumların, “sermayenin iktidar lehine el değiştirmesi, kayırmacılık (klientalizm), siyasi rekabenin iktidar lehine “değişmesine yol açtığı” vurgulandı. Raporda dikkat çeken bazı değerlendirme ve saptamalar şöyle:

‘Yürütme baskın hale geldi’

‘Kayırmacılığı sistematik hale getirdi’

‘TMSF, sermayenin partizanca el değiştirmesinin aracı oldu’

‘Siyasi rekabeti iktidar lehine çevirdi’

‘Medya özgürlüğü olumsuz etkilendi’

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

mecidiyeköy escort İstanbul escort beylikdüzü escort avcılar escort esenyurt escort beylikdüzü escort avcılar escort ataşehir escort ankara escort bayan çeşme escort